Event & Activity
วิธีเดินทางมาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ที่ง่ายและสะดวกมากกกก
วิธีเดินทางมาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ที่ง่ายและสะดวกมากกกก
  • สามารถเข้าจอดยังอาคารจอดรถใหม่

    ขนาดใหญ่ ถึง 2,500 ช่องจอด

    ถ้าพร้อมแล้ว ลุยกันเลย ^^


    มาจากเส้นทางบางนา


    และเส้นทางบางกะปิ