Promotion
KUMON
 • Wed 20 Feb 2019 - Sun 31 Mar 2019
 • คุมองช่วยพัฒนาให้บุตรหลานของท่านเก่งขึ้นได้! 
  ทดลองเรียนฟรีคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
  วันที่ 1-14 มีนาคม หรือ 18-31 มีนาคม 2562 
  (เลือกรอบใดรอบหนึ่ง)

  พิเศษ! ฟรีค่าลงทะเบียนแรกเข้า 535 บาท 
  เมื่อสมัครเรียนรอบเดือนมีนาคมหรือเมษายน

  สถาบัน KUMON
  ชั้น 3 โซนการศึกษา
  ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์