Promotion
Bake A Wish
 • Mon 01 Jul 2019 - Wed 31 Jul 2019
 • Bake A Wish ขอนำเสนอเมนูใหม่ กับชูพายที่ฮอทที่สุดในช่วงเวลานี้
  "ชูพายพ่นไฟ" 
  (Fire Cream Chou Pie)

  ลิ้มลองความฮอทได้แล้ววันนี้ที่ร้าน Bake A Wish
  ชั้น 1 โซนลานน้ำพุ
  ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์