Promotion
Auntie Anne's
 • Tue 01 Oct 2019 - Sat 30 Nov 2019
 • อร่อยไม่ต้องแอบ !
  ความอร่อยสไตล์เกาหลี จัดเต็มด้วยไก่ชิ้นโตๆ นุ่มๆ
  ชุ่มซอสเกาหลีเน้นๆ
  คลุกเคล้ากับมอซซาเรลล่าชีสแน่นๆ ช้าไม่ได้แล้ว
  เพียงกล่องละ 79 บาท

  ตั้งแต่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 62
  Auntie Anne's
  ชั้น 1 โซนโรบินสัน
  ชั้น 2 โซนกลางศูนย์ฯ
  ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์