Promotion
OWNDAYS Thailand
 • Sun 17 May 2020 - Sun 24 May 2020
 • Welcome Back! Promotion รับส่วนลดทันที 500 บาท 
  เมื่อซื้อกรอบแว่นพร้อมเลนส์ และลดเพิ่มอีก 500 บาท 
  เมื่ออัพเกรดเป็นเลนส์พิเศษทุกประเภท

   

  เงื่อนไข

  รับส่วนลดทันที 500 บาท เมื่อซื้อกรอบแว่นพร้อมเลนส์ และลดเพิ่มอีก 500 บาท เมื่ออัพเกรดเป็นเลนส์พิเศษทุกประเภท (ยกเว้นแว่นตากันแดด แว่นPC เครื่องประดับ และบริการเปลี่ยนเลนส์)

  ไม่สามารถใช้คูปองส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ร่วมกับโปรโมชั่นนี้ได้

  ③ OWNDAYS Gift Voucher (บัตรกำนัลแทนเงินสด) สามารถใช้กับโปรโมชั่นนี้ได้

  ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 17 - 24 พ.ค. 2563 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   

  แล้วพบกันที่ร้านแว่นตาโอนเดส์ 
  ชั้น 2 โซนกลางศูนย์ฯ
  ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์