Event & Activity
หนองโพคาเฟ่
หนองโพคาเฟ่
 • เปิดแล้ววว หนองโพคาเฟ่ 


  คาเฟ่เครื่องดื่มนมสดและไอศกรีมที่ผลิตจากนมโคแท้ๆ 
  อยากจะชวนทุกคนมาลิ้มลองความอร่อยที่คุ้นเคย
  หลากหลายรสชาติในรูปแบบใหม่พร้อมให้ทุกคนได้เลือกลอง


  ที่ หนองโพคาเฟ่ 

  ชั้น 2 โซนกลางศูนย์ฯ
  ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์