Promotion
Huawei
 • ใช้งานได้นานกว่า ชาร์จได้เร็วและสะดวกกว่า 
  ด้วย Super Charge จาก HUAWEI Mate 30 Pro

  ราคา 28,990 บาท

  *สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

  HUAWEI SHOP
  ชั้น 2 โซนกลางศูนย์ฯ
  ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์