Event & Activity
สวนสนุกโยโย่แลนด์ เปิดแล้ววันนี้ !
สวนสนุกโยโย่แลนด์ เปิดแล้ววันนี้ !
 • สวนสนุกโยโย่แลนด์ เปิดแล้ววันนี้
  พิเศษ! ราคา 180 ฿ จากปกติ 240 ฿
  เล่นได้ไม่จำกัดรอบ ตามกติกาของเครื่องเล่น

  เวลาเปิด-ปิด
  วันจันทร์ - วันศุกร์ 12.00-18.00 น.
  วันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 11.00-19.00 น.

  มั่นใจกับความปลอดภัย กับมาตรการป้องกัน COVID - 19
  1. ทุกคนที่เข้าพื้นที่สวนสนุกต้องตรวจวัดอุณหภูมิ หากมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5°
  (และ/หรือ) น้องๆ คนใดมีอาการหวัด มีน้ำมูก มีไข้ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าพื้นที่

  2. ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียน เข้า - ออก ผ่านระบบไทยชนะ
  หรือ ลงชื่อ - นามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือ

  3. ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่

  4. ผู้ใช้บริการต้องล้างทำความสะอาดมือด้วยน้ำ สบู่ เจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังใช้บริการ

  5. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ไม่เกินคนละ 2 ชม. โดยจะมีสติ๊กเกอร์สีระบุเวลาการใช้บริการ

  6. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเฉพาะเครื่องเล่นที่เปิดให้บริการเท่านั้น

  7. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้บริการภายในสวนสนุกโดยเคร่งครัด