“Sabuy Square” ป้ายรถเมล์ติดแอร์ พลังงานแสงอาทิตย์ แห่งแรกในประเทศไทย

Published On: October 27, 2023Categories: NEWS

ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ และ บริษัท คูลคูล จำกัด ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร นำร่องจัดทำ Sabuy Square”  ป้ายรถเมล์ติดแอร์ พลังงานแสงอาทิตย์ แห่งแรกในประเทศไทย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อเป็น ต้นแบบในการอนุรักษ์พลังงานและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ให้กับประชาชนในยุคปัจจุบันและเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ ตั้งอยู่บริเวณ Seacon Bus Station ด้านหน้าศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์

“Sabuy Square” เป็นป้ายรถเมล์ติดแอร์แห่งแรกในประเทศไทย ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ช่วยป้องกันความร้อนจากแสงแดดและสภาวะมลพิษฝุ่นควัน PM2.5 ภายในที่พักคอยรถโดยสารสาธารณะ มีขนาดพื้นที่ 40 ตารางเมตร สามารถรองรับจำนวนคนกว่า 40 คน พร้อมติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ประกอบด้วย ระบบปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์, บริการ Free Wi-Fi, ที่เสียบ USB สำหรับชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือ, ตู้กดน้ำดื่มสาธารณะ, กล้อง CCTV เชื่อมต่อระบบไปยังศูนย์บริหารจัดการ, ระบบสัญญาณเตือนฉุกเฉิน (Panic Button), พร้อมจอแสดงสายรถเมล์ที่กำลังจะมาถึง ทั้งนี้ ผู้บริหารศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ได้มีแนวคิดในการจัดสร้าง “Sabuy Square” ป้ายรถเมล์ติดแอร์ขึ้น เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบายในสภาวะวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบันและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะตอบแทนคืนสู่สังคม

ในส่วนของการจัดสร้าง บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์       ได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง อย่าง บริษัท คูลคูล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องปรับอากาศระบบโซล่า เซลล์ ร่วมสนับสนุนการดำเนินการจัดสร้างขึ้น โดยใช้งบประมาณในการจัดสร้าง 3 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก กรุงเทพมหานคร เป็นอย่างดีเยี่ยม สร้างสรรค์เพื่อคนกรุงเทพฯ ตอบรับนโยบาย “กรุงเทพฯ        เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน”  ร่วมด้วย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ ให้บริการ Free Wi-Fi และการประปานครหลวง   สนับสนุน น้ำดื่มแก่ประชาชน

ทั้งนี้ ซีคอนสแควร์ มุ่งมั่นนโยบายพลังงานสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จากความสำเร็จของ โครงการผลิตพลังงานสะอาดด้วยการติดตั้งแผง “โซล่าร์รูฟท๊อป” เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ภายในศูนย์สรรพสินค้าทั้ง 2 แห่ง บนศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ และซีคอน บางแค สร้างพลังงานสะอาด ลดปริมาณ           ฝุ่น PM2.5 และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยมีพื้นที่รวมทั้งสองโครงการกว่า 51,000 ตารางเมตร กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 8.5 เมกะวัตต์ ถือเป็นโครงการศูนย์การค้าที่ใช้พลังงานสะอาดมากที่สุดในบัจจุบันของเมืองไทยและยังคงมุ่งมั่นสานต่อนโยบาย “ใส่ใจลูกค้า ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” อย่างต่อเนื่อง ต่อยอดแนวคิดพัฒนาโปรเจคใหม่ๆ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน