CAREER

ร่วมงานกับเรา

ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมต้อนรับเพื่อนร่วมงานทุกคน

การเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวซีคอน บางแค สถานที่ที่เปิดโอกาสให้คุณได้แสดงศักยภาพ ความสามารถ และพรสวรรค์เพื่อพัฒนาองค์กร ควบคู่ไปพร้อมกับความมั่นคงและเติบโตในสายอาชีพ พร้อมผลักดันสมาชิกทุกคนให้ก้าวสู่ความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

“มาร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญกับเรา  สู่สังคมแห่งคุณค่าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

Go to Top